Bra att veta för dig som hyresgäst

Vanligtvis är det inte några problem att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Vissa bestämmelser måste dock iakttas och syftet måste alltid vara att förstahands-hyresgästen ska återflytta till lägenheten. Andrahandsuthyrning kan godkännas exempelvis vid studier eller provanställning på annan ort eller något annat beaktansvärt skäl. Andrahandshyresgästen har förstahandshyresgästen som hyresvärd, vilket bland annat innebär att hyresförhållandet mellan förstahandshyresgästen och Punktumgruppen är oförändrat.

Du ansöker skriftligen om andrahanduthyrning och ett godkännande från Punktumgruppen om andrahandsuthyrning måste vara skriftligt samt avser alltid viss tid och gäller alltså inte tills vidare. Om Punktumgruppen inte godkänner en andrahandsuthyrning finns det möjlighet att få frågan prövad av hyresnämnden. Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand utan Punktumgruppens godkännande kommer att bli anmanad att vidta rättelse. Om så inte sker kan hyresrätten vara förverkad.

Vanligtvis kan du inte överlåta din lägenhet. Inte i något fall kan du göra det utan Punktumgruppens skriftliga medgivande.
Det är inte tillåtet att mata fåglar, varken från balkongen eller från fönstret. Om du matar fåglarna kan detta dra till sig andra djur, som inte är önskvärda i ett bostadsområde.
I några hus finns det en piskbalkong på vinden och vid andra hus finns det en piskställning på gården som du kan använda. Den egna balkongen är inte avsedd för att piska mattor, det kan drabba dina grannar på ett otrevligt sätt.
Du har själv ansvar för blomsterlådor som hänger utanpå balkongen eller utanför fönster. Se till att dessa är ordentligt fastsatta så att de inte kan falla ner och skada någon eller något. Tänk även på dina grannar och var försiktig när du vattnar eller planterar.
Utvändig parabol för eget bruk är ej tillåtet att sätta upp. Vid särskilda behov kan tillåtelse ges att montera parabol på balkongens golvyta utan att vara ej synlig utifrån. För att ej skada ytskiktet krävs att parabolen monteras enligt våra anvisningar. Kontakta kontoret för mer information.
Vanligast är att du betalar hyran med hjälp av de inbetalningsavier som vi skickar till dig varje månad. Vid internetbetalning är det viktigt att du anger hyresavins räkningsnummer och vilken period betalningen avser. Hyran betalas alltid i förskott och senast den sista vardagen före varje kalendermånads början.
En brandvarnare är en billig livförsäkring och vi har installerat en brandvarnare i varje lägenhet. Brandrök är livsfarlig och kan sprida sig mycket snabbt. En brandvarnare kan innebära att du snabbt hinner ut ur din lägenhet. Lämplig placering av en brandvarnare är i taket utanför sovrummet. Tänk på att ofta prova så att din brandvarnare fungerar.
En lägenhets bruksvärde bedöms med hänsyn till dess beskaffenhet och andra faktorer i förhållande till likvärdiga lägenheter på orten, främst lägenheter ägda av allmännyttan (t. ex. Helsingborgshem). Vid bedömningen av bruksvärdet skall hänsyn tas bland annat till lägenhetens storlek, modernitetsgrad och planlösning. Bruksvärdeshyra är ett hyresbelopp som bestäms med utgångspunkt från hyran hos likvärdiga lägenheter på orten.
Vid inbrott, kontaktar du i första hand polisen och gör en anmälan. Därefter tar du kontakt med ditt försäkringsbolag och till sist pratar du med din fastighetsskötare. Var alltid noga med att stänga dörrar till entréer, vindsutrymmen och källarutrymmen. På detta sätt kan risken för inbrott minskas.

Ett annat sätt är att vara vaksam på vem som vistas i huset. Om du ser någon som du inte känner igen sedan tidigare, fråga vem det är. Det går bra att ringa till Punktumsgruppens kontor för att kontrollera om det till exempel skall finnas hantverkare i huset. Uppmärksamma grannar är det bästa inbrottsskyddet.

Inflyttning sker efter klockan 12.00 den första dagen i den månad som ditt kontrakt gäller från. Om den 1:a i månaden är en lördag, söndag eller annan helgdag så får du flytta in efter klockan 12.00 den första vardagen efter helgen. Nycklar till lägenheten kan du hämta på Punktumsgruppens kontor eller överlämnas i samband med besiktningen.
Utflyttning sker innan klockan 12.00 på flyttdagen, d.v.s. dagen efter sista dagen av hyrestiden. Om flyttdagen är en lördag, söndag eller annan helgdag så flyttar du ut innan klockan 12.00 den första vardagen efter helgen. Innan du flyttar ska din lägenhet besiktigas, ring din fastighetsskötare och boka tid.

Senast klockan 12.00 på flyttdagen måste du lämna tillbaka alla nycklar, antingen till din fastighetsskötare eller till Punktumsgruppens kontor.

Nu kan du som hyresgäst hos Punktumgruppen göra standardförbättringar i ditt lägenhet. Det innebär att du kan få ditt hem renoverat när det passar dig, mot en fast månadskostnad som läggs på hyran. Detta kan innebära exempelvis ett helrenoverat badrum för 500 kronor i månaden och/eller ett nytt kök för 750 kronor i månaden.

Renovering av badrum omfattar helkaklade väggar och klinker på golv, vikbara glasduschväggar, spegelskåp och vaskskåp. I köksrenoveringen ingår, utöver ny köksstomme med luckor från JKE Design, nya vitvaror med glaskeramikhäll och diskmaskin, samt nytt golv och kakel.
Kontakta kontoret.
.

[/fusion_builder_column_inner]

Dina synpunkter som hyresgäst är mycket viktiga för oss. Det är inte något krav från vår sida att du fyller i enkäten, men för att vi skall kunna ha ett så bra hyresförhållande som möjligt är det bra om du gör det. Med hjälp av dina synpunkter kan vi förbättra oss och ge dig ett bättre boende.
Det är inte tillåtet att öppna fönstren trappuppgången. Om du öppnar ett fönster i trappuppgången fungerar denna som en skorsten och all luft tar vägen ut genom fönstret. Exempelvis matlukt, som normalt försvinner via den egna ventilen eller fläkten, försvinner ut i trappan och kanske även in genom grannens brevinkast.
I de flesta fall är det inte några problem om två hyresgäster vill byta lägenhet med varandra. Avsikten måste alltid vara att du skall flytta in i den nya lägenheten och lägenhetsbytet måste godkännas. Ta kontakt med Punktumsgruppens kontor om du vill byta lägenhet med någon av våra hyresgäster.
Om du är missnöjd med hyresnivån efter en hyresförhandling, kan du vända sig till hyresnämnden. Detta måste dock ske inom tremånader. Hyra och andra hyresvillkor kan granskas eller prövas av hyresnämnden, som är en förvaltningsdomstol. Förfarandet i hyresnämnden är för dig som hyresgäst både enkelt och kostnadsfritt.
Uppsägningstiden är tre månader och räknas i hela kalendermånader. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäster.
Om du vet eller misstänker att du har ohyra i lägenheten ska du ringa till Punktumsgruppens kontor och göra en felanmälan. Vi har försäkringsavtal med Anticimex, som kommer och åtgärdar dina problem.
Om du har problem med något i din lägenhet eller i något annat utrymme i huset, gör du en felanmälan här direkt på hemsidan. Därefter kontaktar vi dig för vidare åtgärder. Normalt sett åtgärdar vi felet inom fem arbetsdagar från mottagen felanmälan. Vid akuta ärenden ring 042-210000 (även kvällar och helger) Här kan du göra din felanmälan>>
Ta kontakt med en låssmed eller Punktumsgruppens kontor. Tänk på att du själv får bekosta öppnande av dörren om du har låst dig ute. Det kan vara bra att lämna en reservnyckel till exempelvis en granne.
Det är tillåtet att renovera sin lägenhet och många saker kan du själv göra, exempelvis måla eller tapetsera. Vi ställer dock kravet att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört. Om det inte är det kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar. Åtgärder gällande exempelvis kontakter, ledningar och installationer måste dock alltid göras av en fackman. För att undvika oklarheter och konflikter är vår grundregel att vi tillsammans diskuterar färgval och utförande innan någon åtgärd påbörjas.
Det är inte tillåtet att röka i trapphus, hissar, tvättstugor eller andra gemensamhetsutrymmen. Vi vet att många hyresgäster och besökande ogillar tobaksrök eller inte tål röklukten, så för allas trivsel har vi rökförbud i gemensamma utrymmen.
Varje hyresgäst städar själv efter sig när hen har använt tvättstugan. Den som missköter sig i detta avseende kan bli avstängd från tvättstugan.
Normal inomhustemperatur är 20 grader och detta mäts mitt i lägenheten 1 meter från golvet vid större temperaturskillnader kan det vara viss fördröjning i värmesystemet.

I hus med mekanisk ventilation finns det ventilationsdon i badrummen och ventilationskåpor i köken. Det är viktigt att dessa hålls rena, så att luften i lägenheten kan cirkulera som den skall. Filtret i ventilationskåpan kan tas av och rengöras genom att lägga det i varmt vatten med diskmedel. Låt det torka, exempelvis mot elementet, innan du sätter tillbaka det. Ventilationsdon kan rengöras exempelvis med hjälp av ”örontopz”. Om friskluftsventilen är öppen och ventilationsdon samt ventilationskåpa är rena skall det inte vara kallt i lägenheten.

En annan anledning till att du kan tycka att det är kallt i lägenheten är om möbler eller gardiner täcker termostaterna på elementen. Termostaten får då fel uppfattning om temperaturen i rummet och värmen sänks. Skulle du trots detta tycka att det är kallt, kontakta din fastighetsskötare.

Vi arbetar med en aktiv miljöpolicy. I vårt dagliga arbete beaktar vi miljökonsekvenser både på lång och kort sikt vid val av både material, produkter och arbetssätt. Detta omfattar bl. a. att vi enbart använder godkända bekämpningsmedel.