nyckel

Hyrespolicy

SÅ FUNGERAR DET

Nedan finns instruktioner på hur det går till att söka lägenhet hos oss och vilka krav vi ställer på våra hyresgäster.

STÄLL DIG I KÖ

Välkommen att registrera dig som sökande i vår bostadskö. Det gör du genom att registrera dig och följa stegen. Klicka på knappen för att komma till registreringen. Hos oss finns det en gemensam kö för alla våra bostäder, oavsett vilket område du är intresserad av. Du kan välja att ”prenumerera” på lägenheter i ett visst område eller ort (det gäller även nyproduktion) och får då ett mejl när det blir en lägenhet ledig där. Du är dock inte tvingad att välja denna lägenhet.

Kötiden börjar löpa direkt efter registrering. För att behålla din plats i kön måste du logga in minst var tredje månad.

När du tackat ja till en lägenhet förlorar du din köplats. Du har dock möjlighet att registrera dig som sökande igen, men börjar då om från början i kön.

ANSÖKA OM BOSTAD

När du registrerat dig kan du ansöka om en bostad. Bostäderna som finns lediga kommer ut på sök ledigt sidan.

Har du valt att prenumerera på lägenheter i ett visst område (se ovan) kommer du också att få mail när en lägenhet som motsvarar dina önskemål kommer ut. När bokningen stängts skickas erbjudande till den sökande som har flest kö-dagar.

VÅRA KRAV

Vi har ett antal krav som du måste uppfylla för att få hyra en bostad hos oss. Nedan ser du en lista på merparten av våra krav.

A. För bostäder som inte har erhållit statligt investeringsstöd (alla bostäder utom Kvarteret Hösten 1, Framtidsgatan 2–4, Höganäs) gäller följande:

 1. Din totala årsinkomst brutto skall i regel uppgå till minst 3 gånger årshyran på lägenheten.
 2. Vi accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder, innan du blir erbjuden lägenheten kommer vi att göra en kreditupplysning på dig.
 3. Om bostad innehas krävs att hyreskontrakt är uppsagt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas. 2023-01-17
 4. För godkännande krävs någon form av varaktig inkomst t.ex. tillsvidareanställning, egen rörelse, frilansuppdrag, projektanställning, långtidsvikariat eller A-kassa. Provanställning godkänns ej. Försörjningsstöd (kallades tidigare för socialbidrag) godtas ej.
 5. Vi kommer att inhämta boendereferenser. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras.
 6. Vi har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 7. Vi kommer att kräva nyutfärdat anställningsintyg med inkomstuppgifter. Ha intyget i beredskap om du accepterar lägenheten. Egna företagare ska uppfylla inkomstkrav med hjälp av taxerade inkomster enligt aktuell kreditupplysning
 8. Hyresgäster hos oss ska bo minst 12 månader i samma lägenhet innan ett nytt hyresavtal för en annan lägenhet hos oss kan tecknas.
 9. Rökning i lägenheten godtas ej.

B. För bostäder som har erhållit statligt investeringsstöd (Kvarteret Hösten 1, Framtidsgatan 2–4, Höganäs) gäller följande:

 1. Hyresgästen ska kunna visa att de har en inkomst såsom bland annat inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, inkomst av kapital, pension, A-kassa, försörjningsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg samt studiemedel.
 2. Hyresgästens ekonomi ska räcka till både hyran samt övriga levnadsomkostnader. När hyresgästens hyra är betald ska de som ensamstående ha minst 5 717 kr kvar att leva på och om de bor tillsammans med någon 9 445 kr. Beloppen grundas på Kronofogdens förbehållsbelopp för 2023. Inkomsten ska styrkas.
 3. Vi accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder, innan du blir erbjuden lägenheten kommer vi att göra en kreditupplysning på dig.
 4. Om bostad innehas krävs att hyreskontrakt är uppsagt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.
 5. Vi kommer att inhämta boendereferenser. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras.
 6. Vi har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 7. Hyresgäster hos oss ska bo minst 12 månader i samma lägenhet innan ett nytt hyresavtal för en annan lägenhet hos oss kan tecknas.
 8. Rökning i lägenheten godtas ej.