nyckel

Hyrespolicy

För att bli hyresgäst hos oss behöver du uppfylla följande krav.

  • Sökande måste ha fyllt 18 år
  • Den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet ska vara minst fyra gånger årshyran för lägenheten. Det åligger den sökande att kunna styrka sin inkomst.
  • Den sökande får ej ha några betalningsanmärkningar och anses kreditvärdig. Kontroll genomförs alltid innan uthyrning.
  • Den sökande ska på anmodan kunna visa upp goda referenser från nuvarande hyresvärd och arbetsgivare.
  • Den sökande får inte ha någon annan bostad. Om sådan finnes ska detta boende avslutas.