Punktumgruppens förvaltning

Fastighetsförvaltning är grundstenen i vår verksamhet och en tjänst som vi erbjuder andra fastighetsägare med fokus på bostadsrättsföreningar. Här erbjuder vi möjligheten till totalförvaltning som omfattar både ekonomisk och teknisk förvaltning, för att säkra ett tryggt boende och fastighetens värde både på kort och lång sikt.

Med Punktumgruppens förvaltning får du som kund tillgång till vår långa erfarenhet av fastighetsförvaltning och en befintlig stabil organisation med tillgänglighet, fastighetsskötsel och professionell byggservice. För oss är det viktigt med en närvaro och personligt bemötande gentemot alla våra kunder.

Idag förvaltar Punktumgruppen bland annat bostadsrättsföreningarna Kattugglan 14 och Pålsjö V.