Kvarteret Sköldenborg 10, S:T PEDERS GATA

Kvarteret Sköldenborg 10 är en av våra mest centralt belägna fastigheter, direkt ovanför landborgen. Byggnadsåret är 1931. En total ombyggnad med nybyggnadsstandard utfördes år 1985 med delvis nya planlösningar. I huvudsak har den gamla karaktären behållits interiört.

Sköldenborg 10 ger, tack vare sin centrala placering, ett attraktivt boende med endast ca fem minuters gångväg till själva stadskärnan. Gårdsmiljön med grönskande växtlighet präglas av lugn och harmoni. En rofylld miljö belägen bara några hundra meter från stadens populäraste affärsstråk!

Antalet lägenheter uppgår till 22st på en sammanlagd yta av 2000 kvadratmeter.

Adressen är S:t Peders gata 11, 25437 Helsingborg.

Sköldenborg 10

S:t pedersgatan 11

254 37 Helsingborg

FASTIGHETSÄGARE: Hylén Fastigheter

BOSTÄDER: 2000 kvm

LOKALER: 0

GARAGE: 0

P-PLATSER: 0

BYGGT ÅR: 1931

RENOVERAT ÅR:

ORT: Helsingbor

hylen.se-logo