Ålstorp 3:40 och 8:8

Tomter för nyproduktion

ca 13.000 kvm

ANSVARIG FÖRVALTARE:
Magnus Westin
Tel: 042-21 00 00
magnus@punktum.se

Ålstorp 3:40 och 8:8

Ålstorpsbyväg 55-20

FASTIGHETSÄGARE: Dösjebro Fastigheter