Dösjebro, Björnstorpsvägen 3

ANSVARIG FÖRVALTARE:
Magnus Westin
Tel: 042-21 00 00
magnus@punktum.se

Dösjebro, Karaby 2:286

Björnstorpsvägen 3

244 71 Dösjebro

FASTIGHETSÄGARE: Dösjebro Fastigheter AB

BOSTÄDER/LOKALER: 616 kvm

ORT: Dösjebro