Centralvägen 2, Dösjebro

Fastigheten uppfördes 1990 och är en industri/lagerfastighet på 425 kvm. Hyresgäster är Karaby motor

Karaby 2:19, industri

Centralvägen 2

FASTIGHETSÄGARE: Fastighets AB Punktum

LOKALER:  425 kvm

BYGGT ÅR: 1990

ORT: Dösjebro