Saxskäret 1 (kvarteret månsgård)

Planerad förskola för 120 barn.